Μέθοδο διαπραγμάτευσης

To greektrading.Club, διαθέτει έναν ολοκληρωμένο τρόπο ανάλυσης και διαπραγμάτευσης (Μέθοδο). Είναι παρατηρήσεις και συμπεράσματα ύστερα από έρευνα και δοκιμές 2 δεκαετιών.

Είναι μία ολοκληρωμένη συστηματική διαδικασία προσέγγισης και διαπραγμάτευσης, είναι αυτό που ονομάζουμε με ποιό τρόπο, ολοκληρωμένες βασικές πρακτικές συστηματικής χρήσης.

Διαγραμματική ανάλυση

Ανάλυση είναι η λεπτομερής μελέτη. Είναι ενέργειες που κάνουμε για λεπτομερή εξέταση και για κάποιο σκοπό.

Οι ενέργειες αυτές, περιλαμβάνουν λεπτομερή εξέταση των δεδομένων, με σειρά και οργάνωση. Θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε τις ενέργειες αυτές και μέθοδο. Από την στιγμή που μέθοδο αποκαλούμε τις διαδικασίες εκείνες που εφαρμόζουμε στην έρευνα φαινομένων ώστε να καταλήξουμε σε αξιόπιστη γνώση, συμπεράσματα και νόμους που τα διέπουν.

Ο σκοπός της ανάλυσης είναι να ανακαλύψουμε και να προσδιορίσουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα η αγορά, η τιμή, η μετοχή και που ενδεχομένως θα βρίσκεται στο μέλλον.

Συνιστάται για : Αυτόνομους Trader
Trader Profile : Technical Trader

Διαφυγή

Είναι η κίνηση τις τιμής έξω από μία ζώνη ένα καθορισμένο επίπεδο στήριξης ή αντίστασης με αυξημένο όγκο. Είναι σημαντικό να μπορούμε να την διαχειριστούμε γιατί είναι σημείο εκκίνησης για την μελλοντική αύξηση της μεταβλητότητας, μεγάλες διακυμάνσεις τιμής και σε πολλές περιπτώσεις έναρξη κύριας κατεύθυνσης.

Συνιστάται για : Αυτόνομους Trader
Trader Profile : Technical Trader, Active

Method

Μέθοδος είναι η προγραμματισμένη και συστηματική προσέγγιση. Η μέθοδο περιλαμβάνει σε πρακτικό επίπεδο, τρόπους οργάνωσης. Είναι ο συστηματικός και προγραμματισμένος τρόπος προσέγγισης, ερμηνείας, ανάλυσης και διαπραγμάτευσης.

Συνιστάται για : Αυτόνομους Trader
Trader Profile : Technical Trader